facebook
 • Zajęcia
 • +48 501 381 215
 • Contact

  Let's Keep In Touch!X

  ADDRESSBystrzycka 75/7, 54-215 Wrocław

  LEAVE A COMMENT

  Sending your message. Please wait...

  Thanks for sending your message! We'll get back to you shortly.

  There was a problem sending your message. Please try again.

  Please complete all the fields in the form before sending.

Regulamin egzaminacyjny

I. Dokumenty potwierdzające nadanie stopnia szkoleniowego TKD

 • Poziom wyszkolenia w Taekwon-do stwierdza się na podstawie nadanego odpowiedniego stopnia szkoleniowego.
 • Stopnie, o których mowa w ust. 1, nadaje lub cofa, a także zawiesza lub cofa wynikające z nich uprawnienia Polski Związek Taekwon-do.
 • Dokumentem stwierdzającym posiadanie uzyskanych stopni szkoleniowych Taekwon-do jest odpowiedni certyfikat.
 • Polski Związek prowadzi rejestr wydanych certyfikatów.
 • Organizator sporządza protokół z przebiegu egzaminu, w którym stwierdza się wynik egzaminu. Protokół podpisuje egzaminator, albo członkowie komisji i organizator.
 • Organizator, w terminie dwóch tygodni od daty egzaminu, przesyła do Polskiego Związku Taekwon-do protokół wraz z należnymi opłatami za certyfikaty. Wyjątek stanowią egzaminy przeprowadzone w lipcu i sierpniu, z których protokoły muszą być przesłane do 15 września.
 • Organizatorowi nie przestrzegającemu terminu rozliczeń nalicza się ustawowe odsetki karne. Jeżeli wysokość odsetek nie przekracza 10 zł Polski Związek Taekwon-do umarza je.
 • Polski Związek Taekwon-do może uznać za równorzędne kwalifikacje uzyskane za granicą, określające poziom wyszkolenia w Taekwon-do, na podstawie przedłożonych dokumentów.

II. Egzamin na stopnie szkoleniowe TKD

 • Stopień szkoleniowy można uzyskać tylko i wyłącznie w drodze egzaminu.
 • Egzamin przeprowadza się zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi na poszczególne stopnie szkoleniowe.
 • Egzamin na stopnie szkoleniowe przeprowadza egzaminator upoważniony przez Polski Związek Taekwon-do lub komisja, w skład której wchodzi upoważniony egzaminator.
 • W przypadku stwierdzenia, że egzamin na stopnie szkoleniowe Taekwon-do został przeprowadzony z naruszeniem wymagań egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 6, przeprowadza się powtórny egzamin przed egzaminatorem lub komisją wyznaczoną przez Polski Związek Taekwon-do.
 • W przypadku negatywnej oceny z egzaminu, o którym mowa w ust. 10, cofa się przyznany stopień szkoleniowy.
 • Osoby, którym nadano stopień szkoleniowy w Taekwon-do, są uprawnione do udziału w zajęciach, treningach lub zawodach Taekwon-do, w których regulaminy wymagają od zawodników posiadania określonego stopnia szkoleniowego.

III. Osoby uprawnione do przeprowadzania egzaminów

 • Do przeprowadzania egzaminów upoważnieni są egzaminatorzy PZTKD.
 • Egzaminatorzy PZTKD dzielą się na:
  1. egzaminatorów z prawem nadawania stopni do 1 kup włącznie, na terenie całego kraju (uprawnienia te przysługują po dwóch latach od uzyskania praw egzaminatorskich),
  2. egzaminatorów z prawem nadawania stopni do 1 kup włącznie, na terenie swojego województwa (uprawnienia te przysługują po roku od uzyskania praw egzaminatorskich),
  3. egzaminatorów z prawem nadawania stopni do 1 kup włącznie, jedynie w obrębie własnego klubu (uprawnienia te przysługują po uzyskaniu stopnia mistrzowskiego IV Dan i złożeniu pisemnego wniosku do wiceprezesa PZTKD ds. szkoleniowo-technicznych).
 • Lista egzaminatorów ustalana jest corocznie na okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Proponuje ją Wiceprezes ds. szkoleniowych, a zatwierdza Zarząd Polskiego Związku Taekwon-do.

IV. Częstotliwość przeprowadzania egzaminów

 • Egzaminy na stopnie uczniowskie przeprowadzane są dwa razy w roku.
 • Prawo do trzeciego egzaminu w roku zawodnik uzyskuje z chwilą odbycia dwóch obozów szkoleniowo-technicznych Taekwon-do, tj. minimum 100 godzin praktyki potwierdzonych podpisami instruktorów prowadzących zajęcia na obozach.
  Instruktorzy ci muszą posiadać stopień minimum IV Dan.

V. Zakres promocji

 • Prawidłowo odbyty egzamin daje promocję o 1 kup.
 • Zawodnik może uzyskać promocję o 3 kup w przypadku, gdy jest to uzasadnione jego wysokim poziomem technicznym. Promocję taką może otrzymać tylko jeden raz i jedynie w zakresie stopni do 6 kup.
 • Zawodnik może uzyskać promocję o 2 kup w przypadku, gdy jest to uzasadnione jego wysokim poziomem technicznym. Promocję taką może otrzymać nie więcej niż 3 razy lub nie więcej niż 2 razy w przypadku, gdy wcześniej otrzymał już promocję o 3 kup.
 • Wszystkie promocje nadane w wyniku przeprowadzenia dodatkowych egzaminów nie mogą być wyższe niż o 1 kup.
 • W przypadku, gdy poziom techniczny zdającego drastycznie lub wyraźnie odbiega od poziomu jaki powinien spełniać posiadający dotychczas stopień, egzaminator może nałożyć zakaz odbywania następnego egzaminu.
 • W przypadku, gdy zawodnik zdaje egzamin poza swoim macierzystym klubem, musi uzyskać zgodę na piśmie od swojego trenera prowadzącego.

VI. Kryteria powoływania egzaminatorów PZTKD

 • Ukończony 25 rok życia.
 • Stopień minimum IV Dan.
 • Legitymacja instruktora Taekwon-do wydana przez PZTKD.
 • Czynna praca instruktorska w klubie zrzeszonym w PZTKD.
 • Dyspozycyjność.

VII. Kryteria zmiany zasięgu uprawnień lub pozbawienia
funkcji egzaminatora PZTKD

 • Brak uzasadnionej aktywności egzaminacyjnej (nie przeprowadzenie egzaminu przez okres 2 lat).
 • Brak czynnego udziału w szkoleniach i seminariach dla egzaminatorów organizowanych przez PZTKD.
 • Naruszenie regulaminu egzaminacyjnego.
 • Zawieszenie lub wykluczenie z PZTKD.
 • Nieterminowe regulowanie należności za certyfikaty (dotyczy egzaminatorów, którzy są jednocześnie organizatorami egzaminów).
 • Nieetyczne postępowanie.
 • Zaprzestanie pracy instruktorskiej w Klubie.
 • Nieopłacenie przez Klub, w którym egzaminator pracuje, jako instruktor, składki członkowskiej do PZTKD lub zawieszenie, czy wykluczenie tego Klubu.
But the city was eager to take it to the next level, to prove it was worthy of playing in the big leagues. I also started cooking more because I knew what healthy foods I enjoyed.. I really try to prioritize my time so I can work out.". That was a big challenge.. Every American soldier and patriot who has died for our country, from the very first Crispus Attucks on March 5, 1770 to the most recent Army Staff Sgt. I don't think a single thing touched any man in that room, except for me, because I was listening the entire time for this book. So we definitely want to be more physical when we go over there because they're a physical team as well.". Sports are generally considered a healthy and educational activity for youth. Just being better at recognizing when guys are coming and not coming, just different types of pressures, different fronts.". Although the company does not disclose figures, its sponsored listings advertising business took in $1.4 billion in revenue in 2016, up seven fold in the past four years, according to Barclays analysts.. Pay ScalesThe SEC, like other FBS conferences, has pay scales that vary with referee experience and game importance. Although both type cheap china jerseys 1 and type 2 diabetes are linked to genetic predisposition, the chances of developing type 2 diabetes are significantly higher if you don't follow a healthy lifestyle. You're a realtor? Why not make an open house more memorable. Cut the intensity with cold, hard math cheap jerseys add 17 cheap nfl jerseys yards to the place cheap jerseys of the ball to calculate the field goal's distance.. They're coming off an embarrassing loss to an Idaho State team that was picked by cheap china jerseys media to finish last in the Big Sky preseason poll and the Wolf Pack are giving up more than 32 points per game. Thus, players can easily breathe and talk. Also denied that he wants his supporters to boycott the NFL.. "It's a credit to the offensive line, tight ends and fullback, opening holes up for me,'' Henry said. If he was too lax last offseason, he's not this offseason. "We had to work fast," says Sophie Kelly, senior VP of North American Whiskeys at Diageo. I try to live right. Take a deep breath in mickey mouse silhouette and take the bar off of the rack or, if not using a rack, push the bar up toward the ceiling.. Jurgen Klopp. With Devin McCourty and Patrick Chung at safety positions, the Patriots secondary looks very scary, which makes sense since this team is already looking scarier than they were in 2016.. Communications majors often experience many years of lean salaries as they grow in their careers, develop industry expertise and gain needed experience. Step 9Market your business to retailers of sports apparel, such as athletic shoe stores, fan shops and sporting goods stores. The first is the club's prior record. Got the win, and I think we protected decent and ran the ball decent. Theres incredible tutorials on YouTube, Rodgers said. Thank goodness it not happening with the Dallas Cowboys Team.. It was a blow to Republican leaders who campaigned to prevent what they call a layer of unnecessary federal control that hurts local economies by closing the area to new energy development.. Jim Schwartz believes that experience will aid the confident corner opposite Darby, but does Mills have the talent to be consistent throughout the season? Patrick Robinson moved inside to the slot after the Darby trade, but the journeyman veteran has liabilities. The general manager of Phil Long Ford in Denver told CBS4 Rick Sallinger that Miller has not been fired, but instead they are changing some advertising.A full statement from Phil Long Dealerships is below.RELATED: Angry Veteran Donating His Broncos GearLast season, for his protests, Broncos linebacker Brandon Marshall lost sponsorship deals. It's not an easy job, even though the former Dallas Cowboys star won't be sore the day after games. Is no room here if it comes between looking non supportive of our players and of each other or creating the impression that you disrespecting the flag, we will be non supportive cheap china jerseys of each other, Jones said.