facebook
 • Zajęcia
 • +48 501 381 215
 • Contact

  Let's Keep In Touch!X

  ADDRESSBystrzycka 75/7, 54-215 Wrocław

  LEAVE A COMMENT

  Sending your message. Please wait...

  Thanks for sending your message! We'll get back to you shortly.

  There was a problem sending your message. Please try again.

  Please complete all the fields in the form before sending.

Zawody sportowe

Rozdział I

Przepisy ogólne

Artykuł 1

Cel i zastosowanie

 1. Celem niniejszych przepisów jest ujednolicenie przebiegu rozgrywania zawodów organizowanych pod patronatem Polskiego Związku Taekwon-do, zwanego dalej PZTKD.
 2. Regulamin zawodów jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej PZTKD oraz
  u Dyrektora Zawodów.

Artykuł 2

Rodzaje i zasięg rozgrywanych zawodów

 1. Mistrzostwa Polski.
 2. Turnieje Kwalifikacyjne do Mistrzostw Polski.
 3. Turnieje Ogólnopolskie.
 4. Turnieje Międzynarodowe.
 5. Międzywojewódzkie Mistrzostwa.

 

Artykuł 3

Uczestnicy zawodów

 1. Kluby sportowe – prawo czynnego udziału w zawodach TKD ITF posiadają kluby zarejestrowane
  w Polskim Związku TKD.
 2. Kierownicy drużyn / trenerzy / sekundanci

2.1           Kierownikiem drużyny jest osoba wydelegowana przez klub i wpisana w karcie zgłoszenia klubu do zawodów.

2.2           Trenerem jest osoba wydelegowana przez klub i wpisana w karcie zgłoszenia klubu do zawodów.

2.3           Sekundantem jest osoba wyznaczona przez trenera lub kierownika drużyny asystująca zawodnikowi w trakcie rozgrywania pojedynku.

2.4           Dopuszczalne jest łączenie funkcji trenera i kierownika drużyny oraz trenera i sekundanta.

 1. Zawodnicy

3.1           Osoby z ważną licencją zawodniczą PZTKD.

3.2           Osoby spełniające wymogi wieku i stopnia.

3.3           Osoby posiadające aktualne badania lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Sędziowie

4.1           Osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4.2           Osoby powołane do sędziowania danych zawodów posiadające ważną licencję sędziowską PZTKD.

4.3           Sposób i warunki zdobywania uprawnień i nadawania licencji sędziowskich określa System Sędziowski.

 

Artykuł 4

Prawa i obowiązki uczestników zawodów

 1. Kierownik drużyny

1.1           Zgłasza zawodników, dostarcza ich dokumenty, składa protesty oraz współpracuje z innymi uczestnikami zawodów.

1.2           Ma prawo do nanoszenia poprawek i zmian, potwierdzonych podpisem na oficjalnej liście startujących zawodników.

1.3           Ma obowiązek zatwierdzić poprawność wydruku karty zgłoszenia klubu w regulaminowym czasie.

 1. Sekundant:

2.1           Podczas pojedynku przy zawodniku może znajdować się tylko jeden sekundant.

2.2           W czasie trwania pojedynku sekundant przebywa w wyznaczonym miejscu.

 1. Sędzia:

3.1           Sędzia sportowy TKD ITF ma obowiązek:

3.1.1        ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywanymi czynnościami sędziego sportowego na okres wykonywania obowiązków sędziego,

3.1.2        zgłaszać się na wezwania do sędziowania zawodów,

3.1.3        kierować się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz przestrzegać regulaminów i przepisów PZTKD,

3.1.4        dbać o dobre imię sędziego i członka PZTKD,

3.1.5        uczestniczyć w szkoleniach doskonalących i podnoszących kwalifikacje sędziowskie,

3.1.6        podporządkować się poleceniom służbowym, odpowiednio: wiceprezesowi PZTKD
ds. sędziowskich, przedstawicielowi PZTKD na strefę, Dyrektorowi Zawodów, Sędziemu Głównemu Planszy.

3.2           Sędzia sportowy TKD ITF ma prawo uczestniczyć w pracach komisji sędziowskich i pełnić funkcje sędziowskie.

 1. Obowiązki poszczególnych sędziów wynikające z pełnionych przez nich funkcji:

4.1     Dyrektor Zawodów:

4.1.1       odpowiada za przyjęcie miejsca rozgrywania zawodów pod względem bezpieczeństwa,

4.1.2       odpowiada za przebieg rywalizacji w poszczególnych konkurencjach,

4.1.3       podejmuje końcowe decyzje w przypadkach spornych,

4.1.4       odpowiada za dokumentację zawodów.

 

 

4.2     Komisja Weryfikacyjna ? Sędzia Główny i dwóch Sędziów Technicznych weryfikację zawodników zgłoszonych do startu.

4.3     Obsada sędziowska:

4.3.1        Konkurencja układów formalnych: Sędzia Główny Planszy, 3-5 Sędziów Punktowych
(w tym Sędzia Planszowy) i jeden Sędzia Techniczny.

4.3.2        Konkurencja walki sportowej: Sędzia Główny Planszy, Sędzia Planszowy, 4 Sędziów Punktowych i 1 Sędzia Techniczny.

4.3.3        Konkurencje technik specjalnych i testów siły – Sędzia Główny i dwóch Sędziów Technicznych.

4.4     Obowiązki sędziów wynikające z funkcji:

4.4.1        Sędzia Główny Planszy:

 1. odpowiada za bezpieczne, sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie konkurencji,
 2. odpowiada za prawidłowe wypełnienie oraz kontrolę merytoryczną dokumentacji sędziowskiej,
 3. odpowiada za prawidłowość werdyktu pojedynku w danej konkurencji.

4.4.2        Sędzia Planszowy:

 1. odpowiada za bezpieczeństwo rywalizacji zawodników w czasie rozgrywania konkurencji,
 2. odpowiada za sprawne i zgodne z przepisami rozgrywanie konkurencji,
  1. w przypadku układów pełni funkcję sędziego punktowego i wydaje komendy,
  2. w przypadku walk prowadzi pojedynek.

4.4.3        Sędzia Punktowy:

 1. odpowiada za swoją ocenę punktową pojedynku w danej konkurencji.
 2. Sędzia na danych zawodach nie może pełnić funkcji zawodnika, trenera, czy sekundanta.

Artykuł 5

Oficjalne stroje uczestników zawodów

 1. Kierownicy drużyn / trenerzy / sekundanci:

Kierownicy drużyn, trenerzy lub sekundanci asystując zawodnikowi lub występując w oficjalnych częściach zawodów mają obowiązek być ubrani w garnitur lub strój sportowy.

 1. Sędziowie ? strój sędziowski określa Regulamin sędziowski.
 2. Zawodnicy:

3.1           Podczas rywalizacji sportowej mają obowiązek posiadać dobok, na którym może być umieszczona reklama o powierzchni do 600 cm2 (tył bluzy pod pasem, rękaw bluzy i nogawka spodni).

3.2           Podczas udziału w pojedynku zabrania się noszenia jakiejkolwiek biżuterii, zegarków lub innych ozdób.

3.3           Włosy mogą być związane tylko przy pomocy elastycznego materiału.

3.4           Zakładanie koszulki białego koloru pod bluzę doboku dozwolone jest wyłącznie u kobiet.

3.5           Zawodnicy mogą wystąpić z opatrunkiem na stopach lub dłoniach, jeżeli nie stwarza
to niebezpieczeństwa dla zawodnika lub jego przeciwnika oraz nie pomaga w uzyskaniu przewagi.

3.6           Zawodnicy występujący w uroczystościach otwarcia, zamknięcia zawodów oraz ceremonii nagradzania finalistów mają obowiązek występowania w doboru lub w stroju sportowym.

3.7           Inny rodzaj stroju dla każdego z uczestników zawodów może być dopuszczony wyłącznie
po oficjalnym komunikacie ogłoszonym przez Dyrektora Zawodów.

Artykuł 6

Sprzęt ochronny do konkurencji walki sportowej

 1. Obowiązkowy:

1.1           Rękawice typu bokserskiego (otwarte lub zamknięte) ? min. 10 uncjowe (jednakowego koloru).

1.2           Ochraniacze stóp (jednakowego koloru).

1.3           Suspensor noszony pod dobokiem (nie jest wymagany u kobiet).

1.4           Kask ochronny obowiązuje od 01.01.2012 r.).

 1. Dozwolony:

2.1           Ochraniacze zębów.

2.2           Ochraniacze goleni.

2.3           Ochraniacze przedramion.

2.4           Ochraniacze piersi dla kobiet.

 1. Zawodnik ma obowiązek posiadania sprzętu w jednakowym kolorze podczas walki, min. kask i szarfa w kolorze narożnika.
 2. Sprzęt ochronny musi mieć atest lub aprobatę Polskiego Związku Taekwon-do.

Artykuł 7

Konkurencje, grupy wiekowe i limity stopni

 1. Rywalizacja odbywa się w poszczególnych grupach wiekowych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
 2. Konkurencje rozgrywane na zawodach oraz grupy wiekowe i minimalne stopnie uprawniające do udziału w nich:

 

Grupa wiekowa

Wiek (lat)

Rodzaj zawodów

Konkurencje

 

indywidualne

drużynowe

 

Turnieje kwalifikacyjne do Mistrzostw Polski

i Mistrzostwa Polski

Turnieje rangi zawodów ogólnopolskich (np. Puchar Polski, Grand Prix, Polish Open, itp.)

Turnieje międzynarodowe

Inne Międzywojewódzkie Mistrzostwa, Mistrzostwa regionów, Turnieje o zasięgu międzywojewódzkim ? regionalnym

Układy

Techniki specjalne

Walki

Testy siły

Układy

Walki

Walka aranżowana

młodzik

12-13

nie

nie

nie

bez stopnia

+

+

nie

nie

nie

nie

nie

 

junior młodszy

14-16

6

4
/2 (PPJ)

4

6

+

+

+

nie

nie

nie

nie

 

junior

17-18

5

4

/2 (PPJ)

4

6

+

+

+

nie

nie

nie

nie

 

młodzieżowiec i senior

18-22

pow. 18

5

5

5

6

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 1. O systemie rozgrywania zawodów decyduje Zarząd PZTKD.
 2. Wiek zawodników określa rok urodzenia.
 3. Zawodnik startuje wyłącznie w swojej grupie wiekowej z wyjątkiem pkt. 6, 7, 8.
 4. Junior młodszy może zostać przeniesiony na stałe do kategorii wiekowej juniora na pisemny wniosek klubu złożony do PZTKD przed sezonem startowym (bez prawa powrotu), spełniając na zawodach warunki startu juniora.
 5. Junior młodszy może wystartować w zawodach ogólnopolskich juniorów, bez konieczności przenoszenia go na stałe do tej grupy.
 6. Junior ma prawo startu w grupie wiekowej seniorów, jednak musi posiadać minimum stopień szkoleniowy 4 kup.
 7. Grupy wiekowe młodzieżowiec i senior mogą być rozgrywane wspólnie.

Artykuł 8

Kategorie wagowe

 1. Kategorie wagowe, w których rozgrywane są walki indywidualne w poszczególnych grupach wiekowych:

Grupa wieku

Kategorie wagowe w kg

dziewczęta / kobiety

chłopcy / mężczyźni

mikro

lekka

średnia

ciężka

super ciężka

mikro

lekka

średnia

ciężka

super ciężka

junior młodszy

14-16 lat

-45

45-49

49-53

53-57

+57

-48

48-54

54-60

60-66

+66

junior 17-18 lat

-45

45-50

50-55

55-60

+60

-52

52-58

58-63

63-70

+70

młodzieżowiec

18-22 lat

i senior pow. 18 l.

-52

52-58

58-63

63-70

+70

-54

54-63

63-71

71-80

+80

 

 1. Zawodnik na danych zawodach może startować w swojej kategorii wagowej lub o jedną kategorię wyżej.
 2. Dozwolona jest tolerancja wagi na bieliznę osobistą dla mężczyzn 10 dkg i dla kobiet
  20 dkg.

Artykuł 9

System kwalifikacji do Mistrzostw Polski

 1. Mistrzostwa Polski rozgrywane są dla grup wiekowych: junior młodszy, junior, młodzieżowiec
  i senior.
 2. W Mistrzostwach Polski mają prawo startu zawodnicy wyłonieni na podstawie rankingu.
 3. Grupy województw w strefach:

–       Strefa A: woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie i wielkopolskie;

–       Strefa B: woj. mazowieckie, mazursko-warmińskie i podlaskie;

–       Strefa C: woj. dolnośląskie i lubuskie;

–       Strefa D: woj. łódzkie i małopolskie;

–       Strefa E: woj. śląskie i opolskie;

–       Strefa F: woj. lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie.

 1. O miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych przez zawodnika w turniejach kwalifikacyjnych.
 2. W przypadku zdobycia przez zawodników jednakowej ilości punktów o kolejności decyduje:

5.1.       większa ilość wygranych pojedynków w obydwu turniejach kwalifikacyjnych w danej konkurencji i kategorii (tzw. małe punkty),

5.2.       wynik bezpośredniego pojedynku zawodników,

5.3.       większa ilość startów w turniejach kwalifikacyjnych,

5.4.       dogrywka.

 1. Ranking sporządza PZTKD na podstawie rankingów przesłanych przez kierowników stref wraz
  z dokumentacją z Turniejów Kwalifikacyjnych.
 2. W grupie wiekowej junior młodszy w danej konkurencji i kategorii kwalifikują się 4 zawodniczki
  i 6 zawodników z każdej strefy.
 3. W grupie wiekowej junior w danej konkurencji i kategorii kwalifikują się 4 zawodniczki
  i 4 zawodników z każdej strefy.
 4. W przypadku, gdy w każdym z turniejów kwalifikacyjnych juniorów, występuje w danej konkurencji i kategorii powyżej 8 zawodników (liczonych z pominięciem zawodników, którzy zadeklarują start na zawodach w innej kategorii) następuje rozszerzenie do 6-ciu miejsc kwalifikacyjnych.

10.  W przypadku nie wykorzystania miejsca kwalifikowanego przez danego zawodnika prawo startu automatycznie uzyskuje następny zawodnik w rankingu.

11.  Zawodnik uzyskuje kwalifikację do Mistrzostw Polski w strefie, w której zdobył punkty.

12.  W przypadku uzyskania kwalifikacji w dwóch kategoriach wagowych, zawodnik kwalifikuje się w tej kategorii, w której zdobył więcej punktów, chyba, że zadeklaruje start w drugiej kategorii. Wówczas trener ma obowiązek złożenia na ostatnim turnieju kwalifikacyjnym Karty Deklaracji Startów
w Mistrzostwach Polski.

13.  W grupie wiekowej młodzieżowiec i senior w konkurencjach indywidualnych kwalifikują się
zawodnicy, którzy zajęli m-ca 1-16 w rankingu.

14.  Zawodnikowi, który pomiędzy turniejami kwalifikacyjnymi przeszedł do wyższej kategorii
w konkurencji układów, przenosi się automatycznie punktację z wcześniejszego turnieju.

15.  Zawodnicy, którzy zdobyli kwalifikacje w konkurencji układów indywidualnych, a przed Mistrzostwami Polski zdali na wyższy stopień, zostają automatycznie przeniesieni do właściwej kategorii.

16.  W konkurencji indywidualnych testów siły oraz drużynowych układów i walk prawo startu mają zawodnicy bez kwalifikacji.

17.  Drużyna może być wybierana ze zgłoszonego, maksymalnie 10-osobowego składu.

18.  Mistrz Polski Seniorów i Młodzieżowców może wziąć udział w MP bez kwalifikacji pod warunkiem udokumentowanej kontuzji (dokumenty weryfikuje w-ce prezes ds. szkoleniowych PZTKD).

 

Rozdział II

Wymogi organizacyjne zawodów

Artykuł 10

Obsługa medyczna

 1. Podczas zawodów musi być obecny lekarz.
 2. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu zawodnika do startu w zawodach pod kątem zdrowotnym podejmuje lekarz zawodów.
 3. Lekarz zawodów po konsultacji z sędzią planszowym i trenerem podejmuje decyzję o dopuszczeniu do dalszej rywalizacji zawodnika, który doznał urazu.
 4. Lekarz jest zobowiązany do prowadzenia rejestru kontuzji, a następnie sporządzenia sprawozdania lekarskiego z imprezy.
 5. W przypadku ciężkiego urazu, lekarz dokonuje wpisu w książeczce zawodnika.

Artykuł 11

Ubezpieczenie

 1. Kluby macierzyste zobowiązane są ubezpieczyć zawodników od następstw NW.
 2. Zawody muszą być zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Artykuł 12

Pole walki

 1. Pole walki ma wymiary 8 x 8 metrów lub 9 x 9 metrów.
 2. Pas graniczny planszy oddzielający pole walki musi być kontrastowego koloru o szerokości min. 1 m.
 3. Dookoła pola walki powinien być wydzielony pas bezpieczeństwa o szerokości minimum 1 m.
 4. W przypadku podniesienia pola walki (maksimum 1 m.), pas bezpieczeństwa musi mieć minimum
  2 m szerokości.
 5. Oświetlenie nie może być umieszczone niżej niż 3 metry nad polem walki.
 6. Zawody muszą odbywać się na matach typu puzzle.
 7. Wymiary pola walki mogą posiadać inne wymiary, po akceptacji Zarządu Polskiego Związku Taekwon-do.

Artykuł 13

Obowiązki organizatora zawodów

Obowiązki organizatora zawodów zawarte są w odrębnych przepisach, zatwierdzonych przez Zarząd PZTKD ? Wymaganiach organizatora zawodów.

 

 

 

 

Rozdział III

Przebieg zawodów

Artykuł 15

Zgłoszenia do zawodów

 1. Zgłoszenie klubu odbywa się na odpowiednich formularzach.
 2. Zmiany w zgłoszeniu ma prawo nanosić wyłącznie kierownik lub trener drużyny.

Artykuł 16

Podpisywanie aplikacji, losowanie

 1. Trenerzy / kierownicy ekip zobowiązani są do podpisania aplikacji.
 2. Losowanie odbywa się w obecności Dyrektora Zawodów lub osoby przez niego wyznaczonej, po wprowadzeniu wszystkich danych zawodników startujących w zawodach.
 3. Wyniki losowania podawane są do publicznej wiadomości na odprawie technicznej.
 4. Odpowiedzialność za pomyłki w aplikacjach spoczywają na trenerze lub kierowniku ekipy.
 5. Dyrektor Zawodów ma prawo do zmiany losowania w uzasadnionych przypadkach podczas odprawy technicznej.

Artykuł 17

Odprawa techniczna

 1. Odprawa techniczna powinna odbyć się po zakończeniu pracy przez Komisję Weryfikacyjną.
 2. Odprawę techniczną prowadzi Dyrektor Zawodów w obecności zainteresowanych.
 3. Wyniki losowania powinny być umieszczone w dostępnym i widocznym miejscu przed rozpoczęciem zawodów.

 

Rozdział IV

Konkurencje i ich procedury

Artykuł 18

Konkurencje i kolejność ich rozgrywania

 1. Układy formalne indywidualne i drużynowe.
 2. Walki aranżowane.
 3. Walki indywidualne i techniki specjalne indywidualne.
 4. Walki drużynowe.
 5. Testy siły indywidualne.
 6. Kolejność rozgrywania konkurencji może ulec zmianie na wniosek organizatora.
 7. W przypadku, gdy techniki specjalne i testy siły są rozgrywane równolegle z pozostałymi konkurencjami, zawodnik może przystąpić do nich po zakończeniu swojego udziału w pozostałych konkurencjach (lub tylko eliminacji, w przypadku, gdy finały rozgrywane są w późniejszym terminie).

Artykuł 19

Kontrola gotowości do startu

 1. Zawodnik górny w parze drabinki oznaczony jest kolorem czerwonym, dolny niebieskim.
 2. Bok czerwony pola (?narożnik? zawodnika) konkurencji znajduje się po lewej stronie patrząc
  od strony stolika Sędziego Głównego Planszy, niebieski po prawej.
 3. Po wywołaniu nazwiska lub nazwy klubu zawodnik / drużyna mają obowiązek zgłosić się na polu walki w pełnej gotowości do rozpoczęcia pojedynku (z pełnym ubiorem i wymaganym sprzętem ochronnym).
 4. Jeżeli po upływie 1 minuty od wywołania zawodnicy nie zgłoszą się, powinni zostać zdyskwalifikowani.
 5. Gotowość zawodników startujących w konkurencjach technicznych sprawdza Sędzia Główny Planszy.
 6. Gotowość zawodników startujących w walkach sprawdza sędzia przed pojedynkiem.
 7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień dotyczących ubioru lub sprzętu ochronnego, zawodnik ma 3 minuty na uzupełnienie lub usunięcie tych nieprawidłowości.
 8. Jeżeli w czasie 3 minut zawodnik nie będzie gotowy do startu powinien zostać zdyskwalifikowany.
 9. Usuwanie nieprawidłowości sprzętowych wymagające zdejmowania stroju musi odbywać się wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.

10.  Odpowiedzialność za zatajenie braku lub złego stanu sprzętu ochronnego lub innych niewidocznych elementów ubioru, ponosi trener i zawodnik.

11.  Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek konkurencji musi być dostarczona do stolika Sędziego Głównego Planszy licencja zawodnika lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

Artykuł 20

Oficjalna terminologia

 1. CHA  RYOT                    Baczność
 2. KYONG  YE                    Ukłon
 3. JUN  BI                           Gotów (uwaga)
 4. SHIJAK                            Zaczynać (start)
 5. HAECHYO                      Rozejść się (przerwać)
 6. GAESOK                         Kontynuować
 7. GOMAN                          Koniec
 8. JU UI   HANA                  Ostrzeżenie
 9. GAM  JUM                      Punkt ujemny

10.  SIL  KYUK                      Dyskwalifikacja

11.  HONG  SUNG                 Wygrał  czerwony

12.  CHONG  SUNG              Wygrał  niebieski

13.  JUNG  JI                           Zatrzymanie czasu

14.  IL HAE JANG                  Pierwsza runda

15.  II HAE JANG                   Druga runda

16.  SAM HAE JANG             Trzecia runda (1 minuta dogrywki)

 

Artykuł 21

Urazy i kontuzje

 1. Jeśli zawodnik podczas pojedynku dozna urazu, pomocy udziela mu Lekarz Zawodów na wezwanie Sędziego Planszowego.
 2. Każdorazowe udzielenie pomocy przez Lekarza Zawodów nie powinno trwać dłużej niż 3 minuty.
 3. Jeżeli Lekarz Zawodów nie dopuści zawodnika do dalszej rywalizacji, to decyzją sędziowską zawodnik:

3.1     wygrał, jeżeli uraz nastąpił z winy przeciwnika,

3.2     przegrał, jeżeli uraz nie nastąpił z winy przeciwnika.

 1. Wycofanie z rywalizacji z powodów zdrowotnych musi być bezwzględnie odnotowane przez Lekarza Zawodów w Książeczce Zdrowia Sportowca.
 2. Jeżeli obaj zawodnicy doznają urazu w tym samym czasie i nie można określić winy żadnego z nich, a obaj decyzją Lekarza Zawodów nie są zdolni do dalszej walki, wygrywa ten, który do tego momentu zdobył więcej punktów; w przypadku równej ilości punktów decyduje mniejsza liczba ostrzeżeń, a jeżeli nadal jest remis decyzję podejmuje Sędzia Główny Planszy po konsultacji ze składem sędziowskim planszy i trenerami.

Artykuł 22

Kurtuazja

Przed rozpoczęciem pojedynku i po jego zakończeniu zawodnicy muszą wykonać ukłon:

 1. W przypadku walk na komendy sędziego w stronę Sędziego Głównego planszy oraz do przeciwnika.
 2. W przypadku układów indywidualnych na komendę sędziego bezpośrednio po wejściu na planszę
  i przed jej opuszczeniem.
 3. W przypadku walk indywidualnych na komendę sędziego bezpośrednio po wejściu na planszę
  i przed jej opuszczeniem.
 4. W przypadku układów drużynowych na komendę sędziego bezpośrednio po wejściu na planszę
  i przed jej opuszczeniem.
 5. W przypadku walk drużynowych na komendę sędziego bezpośrednio po wejściu na planszę i przed
  jej opuszczeniem.
 6. W przypadku technik specjalnych samodzielnie bezpośrednio po wejściu na planszę i przed
  jej opuszczeniem.
 7. W przypadku testów siły bezpośrednio przed każdym swoim wystąpieniem na planszy i przed
  jej opuszczeniem.
 8. Zawodnik, podchodząc do sekundanta przeciwnika wykonuje ukłon.
 9. Każdorazowo uczestnik zawodów wykonuje ukłon podchodząc i odchodząc od stolika sędziowskiego.

Artykuł 23

Wykroczenia i kary

 1. Wszyscy uczestnicy nie przestrzegający Regulaminu Zawodów i zasad Taekwon-do, podlegają następującym karom:

1.1    upomnienie

1.2    odsunięcie

1.3    dyskwalifikacja.

 1. Końcową decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Dyrektor Zawodów.
 2. Poza regulaminową karą dalsze konsekwencje może określić specjalnie do tego celu powołany zespół dyscyplinarny.
 3. Zespół dyscyplinarny powoływany jest przez Zarząd PZTKD na podstawie uregulowań statutowych PZTKD.

 

Artykuł 24

Procedury rozgrywania układów formalnych indywidualnych

 1. Zawodnicy po ogłoszeniu swojego przygotowania się do rozegrania pojedynku dostarczają swoją licencję do stolika planszy, po czym przebywają w pobliżu boku planszy (?narożnika?) oznaczonego odpowiednim dla siebie kolorem.
 2. W momencie ogłaszania swojego pojedynku zawodnicy wchodzą na planszę od strony odpowiadającego im koloru, stają w swobodnej pozycji i czekają na komendy sędziego.
 3. Na komendę sędziego, zawodnicy wykonują równocześnie układy dowolne.
 4. Zawodnicy po zakończeniu wykonania układu pozostają w końcowej pozycji, aż do komendy sędziego.
 5. Następnie zawodnicy na komendę sędziego wykonują układ obowiązkowy.
 6. Układ obowiązkowy musi być inny od wykonanych układów dowolnych.
 7. W eliminacjach zawodnicy mogą wykonywać 1 układ obowiązkowy, wylosowany przez sędziów,
  po uprzednim ogłoszeniu na odprawie technicznej.
 8. Zawodnicy wykonują układy zgodnie z posiadanym stopniem, tj.:

Posiadany stopień

Nazwa układu

10

Saju Jirugi ? Saju Makgi

9

Saju Jirugi ? Chon Ji

8

Saju Jirugi ? Dan Gun

7

Saju Jirugi ? Do San

6

Chon Ji ? Won Hyo

5

Chon Ji ? Yul Gok

4

Chon Ji ? Joong Gun

3

Chon Ji ? Toi Gye

2

Chon Ji ? Hwa Rang

1

Chon Ji ? Choong Moo

I

Chon Ji ? Ge Baek

II

Chon Ji ? Juche

III

Chon Ji ? Choi Yong

IV i pow.

Chon Ji ? Moon Moo

11.  Werdykty

11.1  Wygrywa zawodnik z większą liczbą wskazań sędziów, niemniejszą, niż dwa.

11.2       Wynik pojedynku pokazywany jest przez Sędziego Głównego Planszy na podstawie wskazań sędziów punktowych bezpośrednio po pojedynku.

11.3       W przypadku remisu Sędzia Główny Planszy losuje dodatkowy układ do wykonania i powtarza procedurę aż do wyłonienia zwycięzcy.

11.4       Po wskazaniu zwycięzcy zbierane są karty punktowe sędziów i kontrolowane pod kątem poprawności wypełnienia i ewentualnych błędów.

11.5       W przypadku powstania błędu werdykt w zależności od sytuacji może zostać zmieniony, pojedynek może zostać powtórzony lub może być zarządzona dogrywka nie później jednak,
jak do wystąpienia któregokolwiek z zawodników w następnym poziomie drabinki.

11.6       Werdykt uprawomocnia się po rozegraniu drugiego z kolei pojedynku, nie później jednak, niż do wystąpienia zawodników w następnej części drabinki.

11.7       Po uprawomocnieniu się werdyktu, jakiekolwiek kwestie jego dotyczące, rozstrzygane mogą być wyłącznie na drodze regulaminowego protestu.

11.8       Po wystąpieniu zawodnika w kolejnej części drabinki, werdykt nie ulega zmianie bez względu na rodzaj i formę protestu.

11.9       Punkt 11.8 nie ma odniesienia do kar dyscyplinarnych nałożonych przez Zarząd PZTKD

11.10   Sędzia Główny Planszy może w każdej chwili przerwać pojedynek i poprosić do konsultacji pracujących sędziów.

Artykuł 25

Procedury rozgrywania układów formalnych drużynowych

 1. Układy drużynowe rozgrywane są wyłącznie na Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców.
 2. Skład drużyny do konkurencji układów tworzy 5 zawodników z możliwością 1 dodatkowego rezerwowego.
 3. Przy wykonywaniu poszczególnych układów dowolna jest konfiguracja składu osobowego drużyny.
 4. W momencie ogłoszenia przygotowania się drużyny do pojedynku jej kapitan dostarcza licencje wszystkich członków drużyny do stolika planszy.
 5. Drużyny w momencie ogłaszania swojego pojedynku wchodzą na planszę od strony odpowiadającego im koloru, stają w swobodnej pozycji i czekają na komendy sędziego.
 6. Po wylosowaniu układu obowiązkowego zgodnie z komendami sędziego obie drużyny opuszczają planszę.
 7. Jako pierwsza układ wykonuje drużyna oznaczona w wyniku losowania kolorem czerwonym.
 8. Drużyny wykonują dwa układy ? dowolny, a następnie obowiązkowy wylosowany przez sędziów.
 9. Po zgłoszeniu układu dowolnego, Sędzia Główny Planszy losuje układ obowiązkowy inny od dowolnego.

10.  W eliminacjach zawodnicy mogą wykonywać 1 układ wylosowany przez sędziów po uprzednim ogłoszeniu informacji na odprawie technicznej.

11.  Komendy podczas wykonywania układu wydaje kapitan drużyny.

12.  Ustawienie zawodników w drużynie jest dowolne.

13.  Członkowie drużyny mogą wykonywać ruchy indywidualnie lub grupowo, jednakże musi być widoczna praca w grupie.

14.  Wykonywane układy nie mogą być wyższe od najniższego stopnia członka drużyny, jednak nie wyższy niż Ge Baek w przypadku, gdy drużyna składa się z samych czarnych pasów.

15.  Werdykty:

15.1  Wygrywa drużyna z większą liczbą wskazań sędziów, niemniejszą niż dwa.

15.2  Werdykt uprawomocnia się po rozegraniu następnego pojedynku, nie później jednak niż do wystąpienia drużyny w następnej części drabinki.

15.3  Po wystąpieniu drużyny w następnej części drabinki werdykt nie ulega zmianie bez względu na rodzaj i formę protestu.

Artykuł 26

Procedura rozgrywania konkurencji walk aranżowanych

 1. Walka Aranżowana rozgrywana jest wyłącznie na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców
  i Seniorów.
 2. Walka polega na wykonaniu przez drużynę prezentacji różnorodnych technik obrazujących walkę zgodnie z przygotowanym przez nią scenariuszem.
 3. Skład osobowy drużyny to dwóch (lub dwoje) zawodników (w dowolnej konfiguracji płci).
 4. Czas trwania prezentacji to minimum 50 sekund ? maksimum 60 sekund.
 5. W trakcie prezentacji nie wolno używać żadnych ochraniaczy.
 6. Dopuszczona jest tylko jedna sekwencja akrobatyczna na zawodnika.
 7. W momencie ogłoszenia przygotowywania się drużyn do pojedynku ich kapitanowie dostarczają licencje do stolika planszy, na której rozgrywana jest konkurencja.
 8. Drużyny w momencie ogłaszania swojego pojedynku wchodzą na planszę od strony odpowiadającego im koloru, stają w swobodnej pozycji i na komendy sędziego wykonują przywitanie zgodne z zasadami kurtuazji a następnie opuszczają planszę.
 9. Jako pierwsza układy wykonuje drużyna oznaczona w wyniku losowania kolorem czerwonym.

10.  Komendy podczas wykonywania prezentacji wydaje kapitan drużyny.

11.  W programie prezentacji muszą być zawarte ruchy tradycyjnego Taekwon-do.

12.  Techniki ataku musza być blokowane lub może być wykonany unik.

13.  Techniki muszą być wykonane realistycznie.

14.  Prezentacja kończy się finałowym ciosem z okrzykiem i komendą jednego z zawodników ?Goman? wskazująca na koniec walki, po którym zawodnicy przyjmują pozycję Niunja So Palmok Daebi Makgi.

15.  Każdorazowo po zakończonym pojedynku kapitan odbiera licencje zawodników swojej drużyny.

16.  Przepisy procedury punktacji i werdyktów stosuje się odpowiednio jak w układach indywidualnych z poniższymi zastrzeżeniami:

16.1.                                                       Sędziowie oceniający wykonanie prezentacji nie muszą posiadać wyższych stopni niż rywalizujący zawodnicy.

16.2.             Błąd jednego zawodnika traktowany jest jako pomyłka drużyny.

16.3.             Ocenie podlega także wejście i zejście drużyny na i z planszy.

16.4.             Oceniane są następujące elementy wykonania prezentacji;

16.4.1.                                Prezentacja, choreografia, zgranie, praca zespołowa.

16.4.2.                                Wartość techniczna.

16.4.3.                                Wartość akrobatyczna.

16.4.4.                                Siła.

16.4.5.                                Równowaga, rytm, oddech.

16.5.                                                       Rodzaj ustawienia oraz rozbicia czasowe wykonania ruchów wpływają na poziom oceny choreografii i pracy zespołowej.

16.6.             Obniżenie oceny wartości technicznej dokonywane jest w przypadku:

16.6.1.                               Wykonywania nieprecyzyjnych ruchów;

16.6.2.                               Wykonywania ruchów trudnych do zinterpretowania (nie realistycznych)

16.6.3.                               Wykonania większej niż jedną na zawodnika ilość elementów akrobatycznych.

16.6.4.                                      Wykonywania elementów ryzykownych mogących spowodować urazy (nie wyćwiczonych lub nie dostosowanych poziomem do umiejętności zawodników).

16.7.             Chwilowe zatrzymanie się nie związane z choreografią powoduje obniżenie ocen.

16.8.             Prezentacji nie ocenia się (0 pkt. za wszystkie elementy) w przypadkach:

16.8.1.                                       Wykonania prezentacji nie mieszczącej się w limicie czasowym;

16.8.2.                                       Zatrzymania się w trakcie wykonywania prezentacji dłuższego niż 3 sekundy;

16.8.3.                                       Zatrzymania się dłuższego niż 3 sekundy przed rozpoczęciem wykonania prezentacji.

16.9 Werdykty:

16.9.1 Wygrywa drużyna z większą liczbą wskazań sędziów, nie mniejszą niż dwa.

16.9.2 W przypadku remisu odbywa się dogrywka aż do uzyskania rozstrzygnięcia.

16.9.3 Werdykt uprawomocnia się po rozegraniu następnego pojedynku, nie później

jednak niż do wystąpienia drużyny w następnej części drabinki.

16.9.4                                        Po wystąpieniu drużyny w następnej części drabinki werdykt nie ulega zmianie bez względu na rodzaj i formę protestu.

17.  W uzasadnionych przypadkach procedury i sposób rozegrania konkurencji może ulec zmianie po uprzednim zatwierdzeniu przez Zarząd PZTKD.

 

Artykuł 27

Procedury rozgrywania walk sportowych indywidualnych

 1. Zawodnicy po ogłoszeniu przygotowywania się do swojego pojedynku nakładają sprzęt ochronny odpowiadający przypadającemu im kolorowi i przebywają w pobliżu boku planszy oznaczonej swoim kolorem.
 2. W przerwie pojedynku wcześniejszego, sekundanci dostarczają do stolika planszy licencję swojego zawodnika, a zawodnicy poddają się kontroli gotowości do rozpoczęcia pojedynku sędziemu planszowemu, i jeśli wszystko jest regulaminowe pozostają w pobliżu boku planszy oznaczonej odpowiadającemu kolorowi.
 3. Po zakończonym pojedynku wcześniejszym, zawodnicy zajmują swoje miejsca na boku plansz
  i czekają na komendy sędziego planszowego.
 4. W przypadku remisu zarządza się jednominutową dogrywkę punktowaną od nowa na nowych kartach.
 5. W przypadku remisu w dogrywce zarządza się walkę do uzyskania pierwszego zwycięskiego punktu.
 6. Punktowane pola trafień:

6.1           przednia i boczne powierzchnie głowy,

6.2           przednia i boczne powierzchnie tułowia.

 1. Powierzchnie uderzające:

7.1           przednia i wierzchnia część dłoni, odpowiadająca powierzchniom ap joomuk i dung joomuk,

7.2           każda część stopy do wysokości stawu skokowego.

 1. Punktacja:

8.1           Wartości punktowe trafień:

10.1.1    1 punkt przyznawany jest za atak ręką na strefę środkową i wysoką,

10.1.2    2 punkty przyznawane są za atak nogą na strefę środkową,

10.1.3    3 punkty przyznawane są za atak nogą na strefę wysoką.

8.2           Uderzenia wielokrotne (tą samą kończyną, ruchem ciągłym w to samo pole trafień) punktuje się jako pojedynczą technikę.

8.3           Przy ataku serią, każda technika punktowana jest oddzielnie.

 1. Ostrzeżenia

9.1           Ostrzeżenie przyznawane jest za:

9.1.1        atak strefy niedozwolonej,

9.1.2        pchanie przeciwnika,

9.1.3        atak i obronę bez kontroli wzrokowej,

9.1.4        upadek lub podparcie (dotknięcie podłoża inną częścią ciała niż stopy),

9.1.5        wykonanie techniki niedozwolonej (np. przytrzymywanie, chwytanie, rzut, podcięcia),

9.1.6        wyjście poza pole walki (zawodnik ma kontakt z podłożem wyłącznie poza polem walki)

9.1.7        celowe nie podejmowanie walki,

9.1.8        odwracanie się i utrata kontaktu wzrokowego z przeciwnikiem w bezpośrednim z nim kontakcie, stwarzające dla niego niebezpieczną sytuację,

9.1.9        sygnalizowanie zdobytych punktów,

9.1.10     atak przed komendą rozpoczęcia (wznowienia) lub po komendzie przerwania walki,

9.1.11    sygnalizowanie, że trafienie przeciwnika było niecelne (np. w rękę),

9.1.12    celowe przedłużanie przerw w walce (np. powolne reagowanie na komendy sędziego
i poprawianie sprzętu),

9.1.13    próbę silnego kontaktu.

10.  Minus punkty (faule)

10.1  Minus punkt (faul) orzekany jest za:

10.1.1    kontakt silniejszy niż dopuszczalny, mogący spowodować uraz przeciwnika,

10.1.2    atak na leżącego przeciwnika,

10.1.3    utratę samokontroli,

10.1.4    atak kolanem, łokciem lub głową,

10.1.5    obrażanie przeciwnika,

10.1.6    przeklinanie i prowadzenie rozmów z przeciwnikiem w trakcie pojedynku,

10.1.7    ignorowanie poleceń i komend sędziego,

10.1.8    celowy lub powtarzany atak na strefę niedozwoloną,

10.2       Decyzja o przyznaniu punktu ujemnego musi być konsultowana z sędzią pełniącym obowiązki Sędziego Głównego Planszy.

11.  Odsunięcie sekundanta

11.1     Sędzia może odsunąć sekundanta od planszy w przypadkach:

11.1.1    nieetycznego zachowania i komentarzy

11.1.2    agresywnego zachowania

11.2      Karę odsunięcia sekundanta od planszy podejmuje sędzia główny planszy.

12.  Dyskwalifikacja

12.1       Dyskwalifikacja w walce może nastąpić za:

12.1.1    otrzymanie w jednej walce trzech punktów ujemnych,

12.1.2    brak kontroli ciosów i bardzo silny kontakt,

12.1.3    świadome i celowe spowodowanie urazu przeciwnika.

12.2        Dyskwalifikacja może dotyczyć udziału w danym pojedynku, lub w całych zawodach zarówno zawodnika, jak i sekundanta.

12.3        Sytuacja decydująca o dyskwalifikacji zawodnika powinna być skonsultowana ze wszystkimi sędziami z danej planszy.

13.  Sędzia Planszowy może w każdej chwili skonsultować się z Sędzią Głównym Planszy lub Sędziami Punktowymi.

14.  Sędzia Główny Planszy może w każdej chwili przerwać walkę i poprosić do konsultacji pracujących sędziów.

15.  Werdykty:

15.1       Zawodnik wygrywa automatycznie, gdy:

11.1.1    Przeciwnik otrzyma trzy ujemne punkty.

11.1.2    Przeciwnik dozna niezawinionej kontuzji uniemożliwiającej mu udział w pojedynku.

11.1.3    Przeciwnik nie stawi się do pojedynku w regulaminowym czasie.

11.1.4    Przeciwnik zostanie ukarany dyskwalifikacją.

11.2       Wygrywa zawodnik z większą liczbą wskazań sędziów, nie mniejszą, niż dwa w normalnym czasie walki, lub w dogrywce.

11.3       W pojedynku do uzyskania pierwszego zwycięskiego punktu wygrywa:

11.3.1    Zawodnik, któremu jako pierwszemu zaliczone zostanie punktowane trafienie przez minimum dwóch sędziów.

11.3.2    zawodnik, którego przeciwnik otrzyma punkt ujemny.

11.3.3    zawodnik, którego przeciwnik otrzyma trzy upomnienia.

11.3.4    W przypadku jednoczesnego trafienia sędzia punktowy wskazuje trafienie wyżej punktowane.

11.4       Wynik pojedynku pokazywany jest przez sędziego głównego planszy na podstawie wskazań sędziów punktowych bezpośrednio po pojedynku oraz przez podniesienie ręki zawodnika przez sędziego planszowego.

11.5       Po wskazaniu zwycięzcy zbierane są karty punktowe sędziów i kontrolowane pod kontem poprawności wypełnienia i ewentualnych błędów.

11.6       Kontrola poprawności werdyktu w walce odbyć się musi w czasie trwania następnego pojedynku.

11.7       W przypadku powstania błędu werdykt w zależności od sytuacji może zostać zmieniony, pojedynek może zostać powtórzony, lub może być zarządzona dogrywka, nie później jednak jak do wystąpienia któregokolwiek z zawodników w następnym poziomie drabinki.

11.8       Werdykt danego pojedynku uprawomocnia się z momentem rozpoczęcia drugiego następującego po nim pojedynku.

11.9       Po uprawomocnieniu się werdyktu jakiekolwiek kwestie jego dotyczące rozstrzygane mogą być wyłącznie na drodze regulaminowego protestu, nie później jednak jak do momentu wystąpienia zawodnika w następnej części drabinki.

 1. Czas trwania walki:

12.1       Juniorzy młodsi i juniorzy ? 2 x 1,5 minuty.

12.2       Młodzieżowcy i Seniorzy ? 2 x 2 minuty.

12.3       Przerwa pomiędzy rundami mierzona jest od momentu zakończenia walki przez sędziego planszowego do chwili rozpoczęcia następnej rundy.

12.4       Przerwa między rundami nie może być krótsza, niż 30 sekund i nie dłuższa, niż 60 sekund, dotyczy także dogrywek oraz walk do uzyskania pierwszego zwycięskiego punktu.

Artykuł 28

Procedury rozgrywania walk sportowych drużynowych

 1. Konkurencja rozgrywana jest wyłącznie na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców i Seniorów.
 2. W pojedynku występują drużyny, w skład których wchodzi od 3 do 5 zawodników plus 1 rezerwowy, zgłoszonych na liście składu drużyny.
 3. Zawodnicy występują w jednorundowych walkach bez podziału na kategorie wagowe.
 4. Poszczególni zawodnicy wystawiani są do swoich pojedynków na zasadzie doboru przez sekundantów.
 5. O kolejności wystawienia zawodników decyduje wynik dodatkowego losowania.
 6. Drużyny po ogłoszeniu przygotowania się do swojego pojedynku przebywają w pobliżu boku planszy oznaczonej swoim kolorem i przygotowują sprzęt ochronny.
 7. Po zakończonym pojedynku wcześniejszym drużyny zajmują swoje miejsca na boku plansz i czekają na komendy sędziego planszowego, sekundant dostarcza do stolika licencje swoich wszystkich zawodników.
 8. Podczas trwania pojedynku pozostali członkowie drużyny siedzą przy planszy.
 9. Przepisy procedury punktacji i werdyktów stosuje się odpowiednio jak w walkach indywidualnych z poniższymi zastrzeżeniami:

9.1     Procedura punktacji pojedynku drużynowego polega na zdobyciu przewagi punktowej
z poszczególnych pojedynków indywidualnych.

9.2     W przypadku remisu w pojedynkach poszczególnych zawodników nie zarządza się dogrywki.

9.3     Zawodnicy w poszczególnych pojedynkach zdobywają:

9.3.1        przy wygranej  2 pkt.

9.3.2        przy remisie     1 pkt.

9.3.3        przy przegranej 0 pkt.

9.4     Wygrywa drużyna, która pierwsza zdobędzie 6 punktów niezależnie od ilości osób w składzie drużyny lub w sytuacji remisu (6×6) uzyska przewagę punktową.

9.5     Przy niepełnym składzie jednej z drużyn za pojedynek, w którym drużyna nie może wystawić zawodnika przyznaje się przeciwnej drużynie 2 punkty, przed rozpoczęciem pojedynku.

9.6     Przy niepełnych składach osobowych obu drużyn, wygrywa drużyna, która zdobędzie
6 punktów lub uzyska przewagę punktową, po wszystkich pojedynkach, w których może regulaminowo wystąpić zawodnik z którejkolwiek z drużyn.

9.7     Przy remisie drużyn zarządzana jest dogrywka w formie dodatkowego dwuminutowego pojedynku pomiędzy dowolnymi zawodnikami drużyn.

9.8     Przy remisie w dodatkowym pojedynku walka kontynuowana jest do uzyskania pierwszego zwycięskiego punktu.

9.9     Werdykt danego pojedynku uprawomocnia się z momentem zakończenia następującego po nim pojedynku.

9.10  Wynik pojedynku drużynowego pokazywany jest przez sędziego głównego planszy na podstawie punktacji oraz przez wskazanie, podniesienie ręki kapitanowi zwycięskiej drużyny.

9.11  Aktualny stan pojedynku uwidacznia tablica punktowa przy stoliku sędziego głównego planszy.

9.12  Werdykt danego pojedynku drużynowego uprawomocnia się z momentem wskazania zwycięstwa pojedynku drużynowego.

9.13  Po uprawomocnieniu się werdyktu jakiekolwiek kwestie jego dotyczące rozstrzygane mogą być wyłącznie na drodze regulaminowego protestu, nie później jednak jak do momentu wystąpienia drużyny w następnej części drabinki.

9.14  Sędzia Główny Planszy może w każdej chwili przerwać pojedynek i poprosić do konsultacji pracujących sędziów.

9.15  Sędzia Planszowy może w każdej chwili przerwać pojedynek i poprosić o konsultację Sędziego Głównego Planszy lub sędziów punktowych.

10.  Czas trwania walki:

10.1  Każdy pojedynek (włączając dogrywkę) trwa 2 minuty.

Artykuł 29

Procedura rozgrywania technik specjalnych

 1. Konkurencja rozgrywana jest na specjalnych do tego celu przystosowanych maszynach.
 2. Po ogłoszeniu nazwiska zawodnik ma obowiązek stawić się na planszę rozgrywania testów lub za pośrednictwem trenera/kierownika ekipy wyjaśnić powód nieobecności.
 3. Punkty zdobywane są w określonych rodzajach testów w zależności od grupy wiekowej i płci.
 4. Przydział technik do testów i ich wysokości/odległości:

4.1     młodzik

dziewczęta              wysokości [cm]:           minimalne

Twimyo Nopi Ap Cha Busigi                      175 cm

Twimyo Dollyo Chagi                                 160 cm

Twimyo Yop Chagi                        150 cm

chłopcy

Twimyo Nopi Ap Cha Busigi                      190 cm

Twimyo Dollyo Chagi                                 175 cm

Twimyo Yop Chagi                        165 cm

4.2.   junior młodszy

dziewczęta              wysokości [cm]:           minimalne         średnie             maksymalne     taśma

Twimyo Nopi Ap Cha Busigi                      190                  200                  210

Twimyo Dollyo Chagi                                 180                  190                  200

Twimyo  Nomo Yop Chagi Jarugi   130                  160                  190      wys. 40

chłopcy

Twimyo Nopi Ap Cha Busigi                      230                  240                  250

Twimyo Dollyo Chagi                                 210                  220                  230

Twimyo  Nomo Yop Chagi Jarugi   200                  230                  260      wys. 50

Twio Dolmyo Yop Hagi                              180                  190                  200

Twimyo Bandae Dollyo Chagi                     180                  190                  200

4.3.   junior

dziewczęta             wysokości [cm]:           maksymalne     taśma

Twimyo Nopi Ap Cha Busigi                      220

Twimyo Dollyo Chagi                                 210

Twimyo  Nomo Yop Chagi Jarugi   210                  wys. 50

chłopcy

Twimyo Nopi Ap Cha Busigi                      260

Twimyo Dollyo Chagi                                 240

Twimyo  Nomo Yop Chagi Jarugi   290                  wys. 60

Twio Dolmyo Yop Chagi Twimyo   210

Twimyo Bandae Dollyo Hagi                      210

4.4.   młodzieżowiec i senior

kobiety                    wysokości [cm]:           maksymalne     taśma

Twimyo Nopi Ap Cha Busigi                      240

Twimyo Dollyo Chagi                                 230

Twimyo  Nomo Yop Chagi Jirugi    230                  wys. 60

mężczyźni

Twimyo Nopi Ap Cha Busigi                      280

Twimyo Dollyo Chagi                                 260

Twimyo  Nomo Yop Chagi Jirugi                320                  wys. 70

Twio Dolmyo Yop Chagi Twimyo   230

Twimyo Bandae Dollyo Chagi                    230

 1. Powierzchnie uderzające:

Nopi apchabushigi                               – Apkumchi

Twimyo dollyo chagi                            – Apkumchi

Twimyo bandae dollyo chagi                – Dwichook

Twimyo dolmyo dwitcha jirugi  – Dwitkumchi, Balkal, Yopbalbadak

Twimyo nomo yop chagi                      – Dwitkumchi, Balkal, Yopbalbadak

 1. Zawodnik wykonuje w ustalonej przez dyrektora zawodów kolejności testy na zadanych wysokościach.
 2. Zawodnik ma prawo do jednego dowolnego sposobu odmierzenia dystansu, próby bez dotykania deski.
 3. Dotknięcie deski podczas próby traktowane jest jako wykonanie testu.
 4. Odmierzenie dystansu przez zawodnika jest obowiązkowe.
 5. Czas odmierzania dystansu i wykonania pojedynczej techniki nie może przekroczyć 50 sekund.
 6. Ustawienie maszyn odbywa się za pośrednictwem służb technicznych bez dotykania ich przez zawodnika.
 7. Czas ustawiania maszyny nie jest wliczany do limitu czasowego wykonania testu.
 8. Po ustawieniu maszyn na komendę Sędziego Głównego Planszy ? zawodnik przyjmuje pozycję gotowości Niunja sogi palmok daebi magki. Limit czasowy mierzony jest od komendy ? Si jak ? do momentu zakończenia testu.
 9. Do wykonania testu w technice Twimyo nomo yop cha jirugi zawodnicy we własnym zakresie zapewniają osoby trzymające deski.
 10. W przypadku remisu odbywa się dogrywka na losowo wybranym teście.
 11. Wysokość/odległość testu wybiera Sędzia Główny Planszy.
 12. Sędzia Główny Planszy losuje następny test dogrywki, gdy wcześniejsza procedura nie przyniesie rezultatu, z pominięciem testu już przeprowadzonego.
 13. W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia po przelosowaniu wszystkich testów procedurę rozpoczyna się od nowa losując na powrót spośród wszystkich testów z możliwością dowolnego zmniejszania bądź zwiększania wysokości/odległości, aż do uzyskania rozstrzygnięcia.
 14. W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia Sędzia Główny Planszy losuje następny test dogrywki
  z pominięciem testu już przeprowadzonego z możliwością dowolnego zmniejszania bądź zwiększania wysokości/odległości, aż do uzyskania rozstrzygnięcia.
 15. Grupa wiekowa młodzik:

20.1 Zawodnicy wykonują wszystkie testy kolejno rozpoczynając od wysokości minimalnych.

20.2 Każdorazowo wysokości ulegają podniesieniu od 5 do 10 cm, a do dalszej rywalizacji przechodzą zawodnicy z największą liczbą punktów.

20.3 Procedura kontynuowana jest aż do wyłonienia zwycięzcy.

20.4 W sytuacji braku możliwości zakwalifikowania zawodników do odpowiedniej grupy miejsc odbywa się dogrywka na losowo wybranym teście.

20.5 Wysokość/odległość testu wybiera Sędzia Główny Planszy.

20.6 Sędzia Główny Planszy zwiększa bądź zmniejsza wysokości/odległości testu dogrywki
w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia.

20.7 Sędzia Główny Planszy losuje następny test dogrywki, gdy wcześniejsza procedura nie przyniesie rezultatu, z pominięciem testu już przeprowadzonego.

20.8 W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia po przelosowaniu wszystkich testów procedurę rozpoczyna się od nowa losując na powrót spośród wszystkich testów z możliwością dowolnego zmniejszania bądź zwiększania wysokości/odległości, aż do uzyskania rozstrzygnięcia.

20.9 W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia Sędzia Główny Planszy losuje następny test dogrywki z pominięciem testu już przeprowadzonego z możliwością dowolnego zmniejszania bądź zwiększania wysokości/odległości, aż do uzyskania rozstrzygnięcia.


3.4     Punktacja pojedynczego testu dla juniorów młodszych:

wysokość / odległość

deska złamana / odchylenie płytki 90o

deska pęknięta / odchylenie płytki 45o

maksymalna

4 pkt.

3 pkt.

średnia

3 pkt.

2 pkt.

minimalna

2 pkt.

1 pkt.

3.5.  Punktacja pojedynczego testu dla juniorów, seniorów i młodzieżowców

Deska odchylona częściowo ? 1 pkt., deska odchylona całkowicie ? 2 pkt.

3.6.  Punkty przyznaje się, gdy deska zostanie odchylona i zablokuje się na mechanizmie zapadkowym w ukośnym położeniu,

3.7  Jeśli w technice Twimyo Nomo Yop Chagi stosowana jest tarcza, to trafienie w nią traktowane jest jak złamanie deski.

 1. Werdykty:

4.1     Wynik pojedynczego testu pokazywany jest bezpośrednio po jego wykonaniu.

4.2     W przypadku wystąpienia błędu werdyktu może on zostać zmieniony nie później jednak jak do uprawomocnienia się werdyktu.

4.3     Wyniki pojedynczych testów aktualnie wykonywanych przez zawodnika uprawomocniają się
w momencie opuszczania planszy przez zawodnika po ich wykonaniu.

4.4     Po uprawomocnieniu się werdyktu jakiekolwiek kwestie jego dotyczące rozstrzygane mogą być wyłącznie na drodze regulaminowego protestu, nie później jednak jak do momentu zakończenia skoków przez grupę zawodników, w której występuje dany zawodnik.

4.5     Oficjalne zatwierdzenie wyników konkurencji następuje po publicznym ogłoszeniu przez Dyrektora Zawodów lub Sędziego Głównego Planszy technik specjalnych.

Artykuł 30

Procedura rozgrywania testów siły

 1. Konkurencja rozgrywana jest wyłącznie na Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców.
 2. Konkurencja rozgrywana jest na specjalnych do tego celu przystosowanych maszynach.
 3. Po ogłoszeniu nazwiska zawodnik ma obowiązek stawić się na planszę rozgrywania testów lub za pośrednictwem trenera / kierownika ekipy wyjaśnić powód nieobecności.
 4. Zawodnik wykonuje w ustalonej przez dyrektora zawodów kolejności testy na zadeklarowanych ilościach desek.
 5. Do testów używane są deski wielokrotnego rozbicia umożliwiające zróżnicowanie siły rozbicia.
 6. Zawodnik ma prawo do dowolnego sposobu odmierzenia dystansu z możliwością dotknięcia deski.
 7. Odmierzenie dystansu przez zawodnika jest obowiązkowe.
 8. Całość pojedynczego testu nie może przekroczyć 50 sekund.
 9. Ustawienie maszyn odbywa się za pośrednictwem służb technicznych bez dotykania desek lub urządzeń przez zawodnika.

10.  Czas ustawiania maszyny nie jest wliczany do limitu czasowego wykonania testu.

 

 

11.  Po ustawieniu maszyn na komendę Sędziego Głównego Planszy ? zawodnik przyjmuje pozycję gotowości ? Niunja sogi palmok daebi magki. Limit czasowy mierzony jest od komendy ? Si jak ? do momentu rozpoczęcia uderzenia w deskę.

12.  Miejsca zawodników w układzie rankingowym uzależnione są od ilości zdobytych przez nich punktów.

13.  Miejsca zdobyte w konkurencji pogrupowane są zgodnie z grupami miejsc drabinki systemu pucharowego.

14.  W sytuacji braku możliwości zakwalifikowania zawodników do odpowiedniej grupy miejsc
z powodu remisu punktowego odbywa się dogrywka na losowo wybranym teście.

15.  Sędzia Główny Planszy wybiera ilość desek testu dogrywki.

16.  Sędzia Główny Planszy, gdy wcześniejsza procedura nie przyniesie rezultatu losuje następny test dogrywki z pominięciem testu już przeprowadzonego.

17.  W przypadku braku rozstrzygnięcia po przelosowaniu wszystkich testów procedurę rozpoczyna się od nowa losując na powrót spośród wszystkich testów z możliwością dowolnego zmniejszania bądź zwiększania ilości desek, aż do uzyskania rozstrzygnięcia.

18.  W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia Sędzia Główny Planszy losuje następny test dogrywki z pominięciem testu już przeprowadzonego z możliwością dowolnego zmniejszania bądź zwiększania ilości desek, aż do uzyskania rozstrzygnięcia

19.  Procedura punktacji:

19.1       Sędziowie punktowi oceniają i określają poprawność testu w powierzonym im zakresie.

19.2       Sędzia Główny Planszy na podstawie opinii sędziów punktowych zalicza zawodnikowi punkty za poszczególne testy.

19.3       Punkty zdobywane są w określonych rodzajach testów.

19.4       Testu nie zalicza się, gdy:

19.4.1         zawodnik nie wykona samodzielnie bez pomocy osób drugich lub jakiegokolwiek sprzętu czy urządzenia poprawnej pozycji zarówno przed jak i po teście,

19.4.2         uderzy deskę inną niż wymagana powierzchnią,

19.4.3         nieprzypadkowo dotknie maszyny jakąkolwiek częścią ciała, lub przytrzyma się jej
w celu utrzymania równowagi,

19.4.4         dotknie podłoża jakąkolwiek inną niż stopy częścią ciała,

19.4.5         wykona dodatkowe kroki poza dozwolonymi w trakcie wykonywania testu,

19.4.6         wykona dodatkowe kroki lub ruchy ciała po wykonaniu testu nie związane bezpośrednio
z przyjmowaniem pozycji gotowości,

19.4.7         wykona inny niż wymagany test,

19.4.8         przekroczy limit czasowy wykonania testu.

19.5       Punktacja pojedynczego testu:

19.5.1         1 punkt, czyli punktację deski pękniętej przyznaje się, gdy zostanie ona odchylona uderzeniem i zablokuje się na jednym wygarbieniu w ukośnym położeniu,

19.5.2         2 punkty, czyli punktację deski złamanej przyznaje się, gdy zostanie ona przełamana uderzeniem na dwie części,

 

 1. Przydział technik do testów i minimalne ilości desek:

21.1     Kobiety                                          minimalne ilości desek

Sonkal Taerigi             1

Yopcha Jarugi                         2

Dollyo Chagi                            1

21.2     Mężczyźni

Ap Joomuk                              2

Sonkal Taerigi                          2

Yopcha Jirugi                          3

Dollyo Chagi                            2

Bandae Dollyo Chagi               2

 1. Powierzchnie uderzające i dozwolony sposób wykonania techniki testu:

technika

powierzchnia

dozwolony sposób wykonania

Jirugi

Apjoomuk

Krok nogi zakrocznej /tylnej/ do przodu lub wykrok nogi przedniej w przód

Wykonanie ślizgu oraz nie zachowanie kontaktu nóg
z podłożem (na odciążeniu) pod warunkiem, że nie posiada ono znamion wykonania zamierzonego wyskoku, lub zamierzonego przeskoku czy nabiegu

Sonkal taerigi

Sonkal

Uderzenie do wewnątrz lub na zewnątrz ręką przednią lub tylną, odstawienie wykrok nogi przedniej, lub wykonanie kroku nogą tylną

Dollyo chagi

Apkumchi

Uderzenie nogą przednią lub tylną

Yop chagi

Dwitkumchi

Balkal

Yopbalbadak

Uderzenie nogą przednią albo tylną, krok dostawny lub skrzyżny z przodu albo z tyłu (bez obrotu ? wzrok w kierunku rozbicia)

Bandae

dollyo chagi

Dwichook

Odstawienie lub dostawienie nogi przedniej (obrót 1800)

23.  Werdykty:

23.1          Wynik punktowy pojedynczego testu pokazywany jest bezpośrednio po jego wykonaniu.

23.2          Bezpośrednio po zakończeniu testów przez zawodnika pokazywana jest suma zdobytych przez niego punktów.

23.3          W przypadku wystąpienia błędu werdyktu może on zostać zmieniony nie później jednak jak do uprawomocnienia się werdyktu.

23.4          Wyniki pojedynczych testów aktualnie wykonywanych przez zawodnika uprawomocniają się
w momencie opuszczania planszy przez zawodnika po ich wykonaniu.

23.5          Po uprawomocnieniu się werdyktu jakiekolwiek kwestie jego dotyczące rozstrzygane mogą być wyłącznie na drodze regulaminowego protestu, nie później jednak jak do momentu zakończenia rozbić przez grupę zawodników, w której występuje dany zawodnik.

23.6          Oficjalne zatwierdzenie wyników konkurencji następuje po publicznym ogłoszeniu przez Dyrektora Zawodów lub Sędziego Głównego Planszy testów siły.

Artykuł 31

Protesty

 1. Protest składany jest wyłącznie na oficjalnym druku dostępnym u dyrektora zawodów.
 2. Tylko kierownik ekipy lub trener może składać protest. Protest powinien być złożony bezpośrednio u Dyrektora Zawodów w czasie nie dłuższym niż 5 min od zakończenia pojedynku, z zastrzeżeniem Art. 25p12.8; Art.26p18.2; Art. 27p11.9; Art. 28p11.15; Art. 29p4.4; Art. 30p23.4.

26/11.8; wystąpienie zawodnika w następnym poziomie rozgrywki.

 1. Protest musi być złożony na odpowiednim formularzu, a wraz z jego przyjęciem musi być wniesiona opłata (ustalana przez dyrektora na początku zawodów).
 2. Protest powinien określać naruszony przepis regulaminu z krótkim uzasadnieniem.
 3. Kwestie wykraczające poza możliwości ich rozpatrzenia podczas danych zawodów będzie rozpatrywać specjalnie do tego celu powoływana przez Zarząd PZTKD komisja dyscyplinarna na podstawie uregulowań statutowych PZTKD.
 4. Dyrektor Zawodów ma obowiązek bezpośrednio po złożeniu protestu przystąpić do jego rozpatrzenia konsultując się w miarę możliwości ze wszystkimi osobami mogącymi naświetlić problem w celu podjęcia zgodnej z regulaminem decyzji.
 5. W wyniku rozpatrzenia protestu Dyrektor Zawodów może podjąć następującą decyzję:

7.1           wynik meczu (testu) pozostaje ważny,

7.2           mecz (test) zostaje powtórzony,

7.3           ustalany zostaje zwycięzca,

7.4           dokonywana zostaje dyskwalifikacja.

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu następuje zwrot opłaty, w pozostałych przypadkach kwota zostaje wpłacona do kasy Polskiego Związku TKD.
 2. Decyzja o wyniku rozpatrzenia protestu zostaje podana do publicznej wiadomości.

10.  Poza regulaminową karą dalsze konsekwencje może określić specjalnie do tego celu powoływana komisja dyscyplinarna na podstawie uregulowań statutowych przez Zarząd PZTKD.

Artykuł 32

Odwołania

 1. Od decyzji dyrektora zawodów istnieje możliwość odwołania skierowana do Zarządu PZTKD.
 2. Istnieje możliwość rozpatrzenia odwołania od decyzji dyrektora na danych zawodach, jeśli odbędzie się ono bez konieczności burzenia porządku zawodów, poza czasem niezbędnym do normalnego rozpatrzenia zwykłego protestu, w przeciwnym wypadku decyzja Dyrektora Zawodów jest nieodwołalna.
 3. Kwestie wykraczające poza regulamin mogą być rozpatrywane przez specjalnie do tego celu powołaną przez Zarząd PZTKD na podstawie uprawnień statutowych komisję dyscyplinarną
 4. 4. Odwołania od decyzji Zarządu PZTKD odbywają się zgodnie z procedurami zawartymi w Statucie PZTKD.


Artykuł 33

Klasyfikacje, medale, nagrody

 1. Na danych zawodach we wszystkich kategoriach i konkurencjach przewiduje się medale za miejsce pierwsze, drugie i dwa trzecie.
 2. Przyznaje się nagrody dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika zawodów.

2.1           Do klasyfikacji na najlepszą zawodniczkę i najlepszego zawodnika wlicza się:

2.1.1        Medale uzyskane wyłącznie w konkurencjach indywidualnych,

2.1.2        W przypadku uzyskania jednakowej ilości medali złotych przez więcej niż 1 osobę, w dalszej kolejności decyduje ilość medali srebrnych, a następnie brązowych,

2.1.3        Przy dalszym remisie decyduje większa ilość stoczonych pojedynków w konkurencjach,
w których zawodnik startował (układy, walki) bez względu na to, czy zdobył w nich medal,

2.1.4        Przy dalszym remisie decyduje większa ilość wskazań poszczególnych sędziów punktowych (tzw. wskazania sędziowskie) w konkurencjach, w których zawodnik startował (układy, walki) bez względu na to, czy zdobył w nich medal,

2.1.5        Jeżeli nadal jest remis, to tytuł najlepszego zawodnika przyznaje się każdej z osób.

 1. Prowadzi się klasyfikację na najlepszy klub zawodów.

3.1           Do klasyfikacji na najlepszy klub zawodów wlicza się:

3.1.1        Medale uzyskane we wszystkich konkurencjach indywidualnych i drużynowych,

3.1.2        Wyjątek stanowi Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży ? Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, w której obowiązuje klasyfikacja punktowa.

 1. Na niektórych zawodach prowadzi się także klasyfikację na najlepszego trenera i województwo:

4.1           Najlepszym trenerem automatycznie zostaje trener najlepszego klubu;

4.2           Najlepszym województwem zostaje województwo, które zdobyło najwięcej medali
w kolejności złotych, srebrnych, brązowych;

4.3           Wyjątek stanowi Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, w której o miejscu województwa decyduje ilość zdobytych przez nie punktów.

 1. Podczas OOM tylko dwa najlepsze wyniki zawodnika podlegają klasyfikacji punktowej.
 2. W konkurencjach drużynowych medale otrzymują wszyscy zawodnicy drużyny.
 3. W klasyfikacji generalnej, nie sumuje się medali członków drużyny, pojedynczo liczy się miejsce przez nią uzyskane.
 4. W przypadku prowadzenia klasyfikacji na najlepszą drużynę zawodów, zlicza się medale uzyskane wyłącznie w konkurencjach drużynowych w kolejności złotych, srebrnych, brązowych
 5. Jeżeli w danej kategorii zgłoszonych zostało mniej niż czterech zawodników, punktów ani medalu nie wlicza się do klasyfikacji.

10.  We współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, zawodnik jest klasyfikowany i zdobywa punkty tylko w jednej (swojej) kategorii wiekowej, to znaczy w tej, w której ze względu na rok urodzenia i wewnętrzne przepisy dyscypliny powinien w danym roku startować.

11.  W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek klubu sportowego poparty opinią lekarza
z uprawnieniami do badania sportowców, wiceprezes ds. sędziowskich w porozumieniu
z wiceprezesem, ds. szkoleniowych może wyrazić zgodę na przeniesienie zawodnika na stałe do wyższej kategorii wiekowej (bez prawa powrotu).

 

Artykuł 34

Druki sędziowskie

 1. Zgłoszenie klubu do zawodów – aplikacja
 2. Lista składu drużyny
 3. Deklaracje wysokości w konkurencji technik specjalnych
 4. Deklaracje ilości desek w konkurencji testów siły
 5. Drabinki konkurencji
 6. Karty punktowe:

6.1     układów indywidualnych

6.2     układów drużynowych

6.3     walk indywidualnych

 1. Karta przebiegu pojedynku drużynowego
 2. Arkusze kontrolne werdyktów sędziowskich:

8.1     układów

8.2     walk

8.3     walk aranżowanych

 1. Arkusz zgłoszeniowy pojedynków do analizy

10.  Druk oficjalnego protestu

11.  Karta opisowa imprezy

12.  Karta opisowa lekarza

Rozdział V

System Sędziowski

Artykuł 35

Licencje sędziowskie

 1. Sędzią PZTKD może być wyłącznie osoba posiadająca licencję sędziowską.
 2. Przyznawanie i pozbawianie licencji sędziego sportowego odbywa się na drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Polski Związek Taekwon-Do.
 3. Warunki uzyskania licencji sędziego sportowego TKD:

3.1.  Ukończenie kursu sędziowskiego prowadzonego przez uprawnioną osobę posiadającą zezwolenie PZTKD.

3.2.  Złożenie wniosku o przyznanie licencji ze spełnieniem wszystkich warunków w nim zawartych.

 1. Pozbawianie licencji:

4.1.  Utrata (wykluczenie) członkostwa w PZTKD.

4.2.  Skreślenie z listy sędziów z powodów dyscyplinarnych.

 1. Klasy sędziowskie:

5.1.  Polski Związek Taekwondo przyznaje klasy sędziowskie D, C.

5.2.  Po spełnieniu odpowiednich warunków sędzia może ubiegać się o przyznanie uprawnień sędziego międzynarodowego klasy B i A nadawanych przez Międzynarodową Federację Taekwon?do (ITF).

But the city was eager to take it to the next level, to prove it was worthy of playing in the big leagues. I also started cooking more because I knew what healthy foods I enjoyed.. I really try to prioritize my time so I can work out.". That was a big challenge.. Every American soldier and patriot who has died for our country, from the very first Crispus Attucks on March 5, 1770 to the most recent Army Staff Sgt. I don't think a single thing touched any man in that room, except for me, because I was listening the entire time for this book. So we definitely want to be more physical when we go over there because they're a physical team as well.". Sports are generally considered a healthy and educational activity for youth. Just being better at recognizing when guys are coming and not coming, just different types of pressures, different fronts.". Although the company does not disclose figures, its sponsored listings advertising business took in $1.4 billion in revenue in 2016, up seven fold in the past four years, according to Barclays analysts.. Pay ScalesThe SEC, like other FBS conferences, has pay scales that vary with referee experience and game importance. Although both type cheap china jerseys 1 and type 2 diabetes are linked to genetic predisposition, the chances of developing type 2 diabetes are significantly higher if you don't follow a healthy lifestyle. You're a realtor? Why not make an open house more memorable. Cut the intensity with cold, hard math cheap jerseys add 17 cheap nfl jerseys yards to the place cheap jerseys of the ball to calculate the field goal's distance.. They're coming off an embarrassing loss to an Idaho State team that was picked by cheap china jerseys media to finish last in the Big Sky preseason poll and the Wolf Pack are giving up more than 32 points per game. Thus, players can easily breathe and talk. Also denied that he wants his supporters to boycott the NFL.. "It's a credit to the offensive line, tight ends and fullback, opening holes up for me,'' Henry said. If he was too lax last offseason, he's not this offseason. "We had to work fast," says Sophie Kelly, senior VP of North American Whiskeys at Diageo. I try to live right. Take a deep breath in mickey mouse silhouette and take the bar off of the rack or, if not using a rack, push the bar up toward the ceiling.. Jurgen Klopp. With Devin McCourty and Patrick Chung at safety positions, the Patriots secondary looks very scary, which makes sense since this team is already looking scarier than they were in 2016.. Communications majors often experience many years of lean salaries as they grow in their careers, develop industry expertise and gain needed experience. Step 9Market your business to retailers of sports apparel, such as athletic shoe stores, fan shops and sporting goods stores. The first is the club's prior record. Got the win, and I think we protected decent and ran the ball decent. Theres incredible tutorials on YouTube, Rodgers said. Thank goodness it not happening with the Dallas Cowboys Team.. It was a blow to Republican leaders who campaigned to prevent what they call a layer of unnecessary federal control that hurts local economies by closing the area to new energy development.. Jim Schwartz believes that experience will aid the confident corner opposite Darby, but does Mills have the talent to be consistent throughout the season? Patrick Robinson moved inside to the slot after the Darby trade, but the journeyman veteran has liabilities. The general manager of Phil Long Ford in Denver told CBS4 Rick Sallinger that Miller has not been fired, but instead they are changing some advertising.A full statement from Phil Long Dealerships is below.RELATED: Angry Veteran Donating His Broncos GearLast season, for his protests, Broncos linebacker Brandon Marshall lost sponsorship deals. It's not an easy job, even though the former Dallas Cowboys star won't be sore the day after games. Is no room here if it comes between looking non supportive of our players and of each other or creating the impression that you disrespecting the flag, we will be non supportive cheap china jerseys of each other, Jones said.